Cuộc thi hoa hậu thế giới chuyển đến London - Hoa hậu đi, bạo động vẫn tiếp diễn

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!