Bộ chính trị ra Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tp.Hồ Chí Minh đến năm 2010

Giới thiệu toàn văn Nghị quyết của Bộ chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tp.Hồ Chí Minh đến năm 2010

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!