Lựa chọn phương án Thuỷ điện Sơn La thấp - Công trình thuỷ điện lớn nhất VN\

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & đầu tư Võ Hồng Phúc đọc tờ trình của Chính phủ về việc lựa chọn qui mô phương án xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La

Lưu vào:
Tác giả chính: Đặng Đại
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kh2
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!