Với công trình thuỷ điện Sơn La, Tây Bắc sẽ mang một diện mạo mới\

Thực hiện dự án xây dựng nhà máy Thuỷ điện Sơn La, đặc biệt làm tốt việc di dân sẽ phát huy tác dụng điều chỉnh lại cơ cấu kinh tế, sắp xếp lại mạng lưới hạ tầng kỳ thuật vùng Tây Bắc và tạo bwóc phát triển mới cho vùng Tây Bắc...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngọc Thạch
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!