Mỹ đang lặng lẽ tuyển quân ở bên trong lãnh thổ I-Rắc\

Ngày 23-11-2002, nhóm 5 kỹ thuật viên LHQ đã tới Bát đa với 20 tấn thiết bị chuẩn bị cho hoạt thanh sát vũ khí, nhưng Mỹ vẫn đang lặng lẽ tuyển quân ở bên trong lãnh thổ miền bắc I rắc nhằm tạo dựng một lực lượng quân sự lật đổ Tổng thống Irắc Xát-đam Hút-xen...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Linh Tâm
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!