Sự hình thành và phát triển thị trường tài chính của nền kinh tế chuyển đổi Việt Nam\

Sách trình bày các khái niệm, cơ cấu tổ chức, các loại hình thị trường tài chính, một số kinh nghiệm tổ chức thị trường tài chính của thế giới; tình hình phát triển thị trương tài chính ở VN; nêu ra các điều kiện và mô hình thiết kế, xây dựng hệ thống tài chính, thị trường tài chính VN...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Đình Tài
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 332.0415 S550h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn