Những văn bản pháp luật mới về cán bộ công chức và cán bộ công đoàn

Sách tập hợp các văn bản pháp luật liên quan tới cán bộ, công chức và cán bộ công đoàn; các câu hỏi đáp về một số nội dung cơ bản của pháp lệnh cán bộ, công chức: đối tượng áp dụng của PL, tiêu chuẩn cán bộ, công chức, những nguyên tắc tuyển dụng, quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, hình thức k...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.068 Nh556v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn