Hậu quả cuộc bạo loạn ở Nigeria

Cuộc bạo loạn ở Nigeria dẫn tới việc phải di chuyển tổ chức thi hoa hậu đến Lôn Đôn; một số hoa hậu các nước đã rút khỏi cuộc thi vì sợ không đảm bảo an toàn tính mạng và để phản đối hình phạt nén đá đến chết những người bị kết tội ngoại tình trong thế giới hồi giáo...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
anh
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!