Xa-văn-na-khệt xứ sở của loài khủng long\

Bài giới thiệu về Xa-văn-na-khẹt, tỉnh đông dân nhất nước Lào, một trong những thắng địa nổi tiếng thu hút hàng trăm ngàn khách du lịch bởi những di tích hóa thạch của loài khủng long, đền, chùa, tháp và lòng mến khách

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Duy Tân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!