Trích dẫn APA

Trần, Đ. L. Đảng và Nhà nước ta luôn tạo điều kiện cho đồng bào và chức sắc các tôn giáo thực hiện ước nguyện tu hành chân chính\.

Chicago Style Citation

Trần, Đức Lương. Đảng Và Nhà Nước Ta Luôn Tạo điều Kiện Cho đồng Bào Và Chức Sắc Các Tôn Giáo Thực Hiện ước Nguyện Tu Hành Chân Chính\.

Trích dẫn MLA

Trần, Đức Lương. Đảng Và Nhà Nước Ta Luôn Tạo điều Kiện Cho đồng Bào Và Chức Sắc Các Tôn Giáo Thực Hiện ước Nguyện Tu Hành Chân Chính\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.