Đảng và Nhà nước ta luôn tạo điều kiện cho đồng bào và chức sắc các tôn giáo thực hiện ước nguyện tu hành chân chính\

Bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Giáo hội phật giáo Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Đức Lương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương