Quốc hội thảo luận về dự án nhà máy thuỷ điện Sơn La - Phương án cuối cùng vẫn còn bỏ ngỏ\

Nhiều ý kiến của ĐBQH thể hiện quan điểm khác nhau và băn khoăn trong quá trình thảo luận về dự án nhà máy thuỷ điện Sơn La

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Hiếu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kh2
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!