Luật thúê tiêu thụ đặc biệt và văn bản hướng dẫn thi hành

Sách tập hợp các văn bản pháp luật về thúê tiêu thụ đặc biệt gồm toàn văn luật, nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành. Luật gồm 8 chương, 28 điều quy định các mặt hàng chịu thúê, căn cứ tính thúê, thủ tục nộp, thu thúê

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.0553 L504t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn