Vê-nê-xu-ê-la tổng đình công làm ngành dầu mỏ bị tê liệt\

Lưu vào:
Tác giả chính: Kim Thanh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!