Năm 2003 tập trung vốn cho các công trình trọng điểm

Sáng 16-12-2002, Quốc hội biểu quyết phê duyệt phương án xây dựng thuỷ điện Sơn la thấp với quy mô hồ chứa từ 205 đến 215m. Năm 2003, QH sẽ xem xét và thông qua 24 dự án luật

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kh2
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!