Nhận diện thuỷ điện Sơn la, dự án lớn chưa từng có ở Việt nam\

Sáng 16-12-2002, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phương án xây dựng TĐSL. Bài giới thiệu về các chỉ số kỹ thuật và các phương án giả định về trường hợp và đập gây tràn đập Hòa bình và ảnh hưởng đến thủ đô Hà nội

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Hiếu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!