Trích dẫn APA

Phan, D. K. Dòng sông cổ Ngọc Hà và cái nhìn mới về cung thành Thăng Long\.

Chicago Style Citation

Phan, Duy Kha. Dòng Sông Cổ Ngọc Hà Và Cái Nhìn Mới Về Cung Thành Thăng Long\.

Trích dẫn MLA

Phan, Duy Kha. Dòng Sông Cổ Ngọc Hà Và Cái Nhìn Mới Về Cung Thành Thăng Long\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.