Tìm lại núi nùng trong sử sách\

Tư liệu xác định Núi Nùng (núi Chính Cung) là ngọn núi thiêng của kinh thành Thăng Long xưa nằm trên địa phận phường Cống Vị, quận Ba Đình Hà Nội

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan, Duy Kha
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương