Kỳ họp thứ hai,Quốc hội khóa XI: Dân chủ và trách nhiệm\

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XI đổi mới trong việc xây dựng luật đạt chất lượng hiệu quả và thận trọng quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước, liên quan đến đời sống nhân dân

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Sĩ Đại
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kh2
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!