ý đồ của Mỹ kiểm soát nguồn dầu lửa ở Trung Đông\

Mỹ tìm mọi thủ đoạn trong cuộc chiến tranh chống khủng bố, đặc biệt là viện cớ dẹp bỏ nguy cơ thảm họa vũ khí giết người hàng loạt của I rắc nhằm mưu đồ kiểm soát toàn bộ nguồn dầu lửa ở khu vưc Trung Đông

Lưu vào:
Tác giả chính: Mạnh Tường
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!