Khâm Thiên ngày xưa...

Về lịch sử của đường phố Khâm Thiên xưa và nay. Từ tháng 7 năm Canh Tuất (1010), Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long, kinh thành đã bao quanh bởi một vòng thành đất dài 30km, ngày nay là đê La Thành. Đường phố Khâm Thiên nằm gọn trong con đê thành ấy, chạy dài qua dải đất của 2 làng cổ: Thổ Qu...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương