Đak lak tiềm năng và triển vọng đầu tư\

Đak lak là tỉnh nằm ở trung tâm Tây nguyên, d.tích 19.599,5km2, là tỉnh có diện tích rộng nhất nước, đất đai màu mà với trên 700 ngàn ha đất đỏ Ba-zan, có hơn 1triệu ha rừng...Miền đất đầy triển vọng về đầu tư trong năm 2003

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn Lạng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!