Thú vị về báo Tết\

Xung quanh câu chuyện về báo Tết, tác giả giới thiệu về hoàn cảnh ra đời ý nghĩa của báo Tết ở Việt nam cũng như ở các nước trên thế giới...Báo Tết ở Việt nam ra đời từ thập niên 30 của thế kỷ trước với sáng kiến của nhóm tự lực văn đoàn......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lưu, Minh Tâm
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!