Biến đổi khí hậu và công tác dự báo\

Sự biến đổi khí hậu trên trái đất, làm cho các trận lũ lụt, hạn hán và bão tố đang gia tăng ở một số vùng trên thế giới. Phát triển các mô hình khí hậu trên thế giới và Việt Nam là sự cần thiết để cảnh báo sớm những hiện tượng khí hậu bất thường...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn Thắng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
mt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!