Cải cách tư pháp: Thông tin khoa học pháp lý chuyên đề

Sách trình bày nội dung các chuyên đề nghiên cưú của đề tài cải cách hệ thống tư pháp Việt Nam như: vấn đề đổi mới tổ chức và hoạt động của tòa án các cấp, cơ quan điều tra công tố, công tác công chứng, vấn đề đạo tạo cán bộ tư pháp......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Bộ Tư pháp. Viện nghiên cưú khoa học pháp lý
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: k.nxb, 1993
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 347.597 C103c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn