Cuộc họp ba bên và quyết định nghiêm khắc của IAEA: Vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều tiên\

Cơ quan năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA), Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ xem xét vấn đề khủng hoảng hạt nhân ở CHDCND Triều Tiên

Lưu vào:
Tác giả chính: Linh Tâm
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!