Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động tư pháp, xây dựng nền tưpháp của nhân dân, do dân và vì dân\

Bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2003

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Đức Lương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!