Xin-ga-po chú trọng giáo dục ý thức bảo vệ môi trường\

Singapo được coi là một thành phố vườn hoa vì ở đây có một môi trường vệ sinh sạch sẽ vào bậc nhất thế giới. Để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân, Bộ Môi trường liên tục triển khai các khóa học liên quan đến môi trường và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, còn hợp tác chặt chẽ với các tổ chứ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hải Nam
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
mt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!