Văn hóa Việt Nam và cách tiếp cận mới\

Sách giới thiệu bản sắc văn hóa Việt Nam trong việc tiến tới sự tiếp nhận mới và chân dung các nhà văn hóa Việt Nam: Nguyễn Trãi, Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Chí Minh; phân tích tư tưởng khổng giáo và môi trường văn hóa VN

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan Ngọc
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá-Thông tin, 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 306.09 V115h
Bản Unknown Checked outHạn: 11-24-2004 00:00  Gọi tài liệu này về