Đảng cầm quyền nhưng dân làm chủ\

Thư của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trả lời đồng chí Bùi Ngọc Cường, một đảng viên trẻ là xã viên HTX 3 Hòa Nhơn, huyệnh Hòa Vang, tp.Đà Nẵng xung quanh vấn đề xây dựng đảng

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông, Đức Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!