Quốc gia trẻ nhất Châu âu ra đời\

Quốc hội Nam Tư chính thức công bố về sự ra đời của một nhà nước mới với tên gọi Serbia-Montennegro, sau 74 năm tồn tại. Bài giới thiệu những đặc điểm chính của quốc gia mới mày

Lưu vào:
Tác giả chính: Trí Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!