4 giải pháp để phát triển kinh tế trang trại\

Bài phân tích và kiến nghị Nhà nước những giải pháp đồng bộ phù hợp, đồng thời hướng dẫn đầu tư để phát triển kinh tế trang trại ở nước ta. Tính đến hết năm 2002, cả nước có khoảng hơn 60.000 trang trại đang hoạt động

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Hoành Xanh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!