Nghị quyết của UBTVQH về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của quốc hội nhiệm kỳ khóa XI (2002-2007) và năm 2003

Ngày 10-2-2003, Chủ tịch QH Nguyễn Văn An đã ký Nghị quyết số 222/2003/NQ-UBTVQH11 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng pháp Luật, Pháp lệnh của QH nhiệm kỳ khóa XI (2002-2007)

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!