Nếu xảy ra chiến tranh ở Iraq, các nền kinh tế Châu á có bị ảnh hưởng\

Dự báo chiến tranh Iraq nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế Châu á, tuy nhiên mức độ ở mỗi nước ảnh hưởng khác nhau đặc biệt là với dầu lửa và giá hàng điện tử

Lưu vào:
Tác giả chính: Hiền Lê
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!