Quân đội Iraq và cuộc chiến với Mỹ sắp tới\

Từ kinh nghiệm trong chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất, Irắc đã tiến hành cải tổ lực lượng quân đội, hoạch định chiến lược điều hành chiến thuật, tổ chức bộ máy chính quyền đối đầu với cuộc chiến chống Mỹ sắp tới

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Uy Vũ
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!