3 kịch bản cho 1 cuộc chiến\

Mỹ chuẩn bị tấn công Iraq và dự báo về 3 phương án: - Đánh nhanh thắng nhanh trong 4 đến 6 tuần; - Thứ hai kéo dài từ 6 đến 12 tuần khi quân Mỹ vấp phải sự kháng cự quyết liệt; - Thứ ba là phương án tồi tệ nhất kéo dài từ 3 đến 6 tháng với khắp nơi Irắc đánh trả quyết liệt......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trịnh, Văn Quý
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!