Nói không với cuộc chiến chống Iraq\

Các đại biểu 114 nước thành viên của Hội nghị cấp cao phong trào không liên kết (NAM) lần thứ 13 nhóm họp đã soạn thảo thông điệp phản đối cuộc chiến chống Iraq

Lưu vào:
Tác giả chính: Trí Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
NAM
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!