Mỹ sẽ sản xuất vũ khí hạt nhân thế hệ mới\

Washington có kế hoạch chi tiết cho việc sản xuất một loại vũ khí hạt nhân cà nhỏ thế hệ mới, có khả năng tấn công các mục tiêu là các hầm ngầm nằm sâu trong lòng đất...

Lưu vào:
Tác giả chính: Trí Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!