Thi hành Bộ Luật lao động sửa đổi và bổ sung, Doanh nghiệp vẫn còn quá nhiều vướng mắc\

Bộ Luật Lao động mới được sửa đổi bổ sung tại kỳ họp thứ 11 QH khóa X, nhưng vẫn còn một số bất cập khi đi vào thực tế mà chưa có biện pháp giải quyết thỏa đáng

Lưu vào:
Tác giả chính: Cao Hùng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!