Khai mạc hội nghị cấp cao phong trào không liên kết (NAM) lần thứ 13: Duy trì hòa bình, chống chiến tranh và thúc đẩy hợp tác\

Hội nghị cấp cao phong trào không liên kết là thứ 13 (NAM-13) khai mạc ngày 24-2-2003 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Chủ đề chính được đề cập tại phiên họp là vấn đề Iraq, CHDCND Triều Tiên, xung đột Israel và Palestine...với hòa bình là nguyên tắc chủ đạo...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trí Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
NAM
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!