Trở lại vụ bắn bò rừng ở khu bảo tồn thiên nhiên Easô, Đắc lắc\

Việc xác định bò tót hay bò rừng còn đăng kiểm chứng, tuy nhiên hành vi bắn chết bò ở khu bảo tồn thiên nhiên là phạm pháp. Theo tin địa phương, nhân viên kiểm lân biết rõ có nhóm thợ săn vào rừng, nhưng không đề phòng

Lưu vào:
Tác giả chính: Đặng, Bá Tiến
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
mt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!