Nga hoàng đã bán cửa ngõ Alaska cho Mỹ như thế nào\

Cách đây 136 năm, tháng 3-1867 Đại công tước Nilolaevích đề nghị bán Alaska cho Mỹ để lấy 7,2 triệu USD nhằm để lấy lại phần nào sức mạnh của Nga, mà thực chất nền kinh tế đang suy thoái...

Lưu vào:
Tác giả chính: Thành, Nam Định
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
nga
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!