Điện Kremlin - một pháo đài vững chắc\

Bài giới thiệu về cung điện Kremlin, một công trình vĩ đại, một kỳ quan, một pháo đài vững chắc bất khả xâm phạm của nước Nga

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Chính
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
nga
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!