Vai trò nhà nước trong phát triển kinh tế các nước ASEAN\

Sách gồm 7 chương, giới thiệu những kinh nghiệm điều tiết vĩ mô của nhà nước của các nước ASEAN trong từng lĩnh vực, từng địa bàn quan trọng của nền kinh tế như phát triển công nghiệp, tài chính, tín dụng đầu tư phát triển, dịch vụ......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Trí Dĩnh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thống kê, 1993
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.9 V103t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn