Trái đất đã sang tuổi xế chiều\

Các nhà khoa học Mỹ công bố trái đất của chúng ta bước vào thời kỳ hoàng hôn mà điểm kết thúc của nó là một xa mạc chết, sau 7,5 tỷ năm tồn tại trái đất bắt đầu phân rã lúc đó loài người khó có thể tồn tại

Lưu vào:
Tác giả chính: Anh Linh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!