Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn năm 2001-2010

Thủ tướng chính phủ đã ra quyết định số 136/2001-2010/QĐ TTg phê duyệt chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010. Bài giới thiệu toàn văn nội dung chương trình cải cách

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!