Có nhiều vướng mắc trong thực thi Luật lao động

Việc thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động trong thực tiễn cuộc sống hiện nay và những vướng mắc trong quá trình thực thi cần được tháo gà kịp thời

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!