Sửa đổi, bổ sung 3 luật thúê quan trọng, Giảm nghĩa vụ đóng góp, giúp doanh nghiệp tích tụ vốn đầu tư phát triển\

Bộ tài chính trả lời về nguyên nhân sửa đổi và hướng sửa đổi 3 luật thúê nhằm giảm bớt nghĩa vụ đóng góp của các cơ sở kinh doanh, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tích tụ vốn đầu tư phát triển

Lưu vào:
Tác giả chính: Bảo Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00891nab a2200205 a 4500
001 18649
005 20161019043036.0
008 050107|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
100 |a Bảo Minh 
245 1 |a Sửa đổi, bổ sung 3 luật thúê quan trọng, Giảm nghĩa vụ đóng góp, giúp doanh nghiệp tích tụ vốn đầu tư phát triển\   |c Bảo Minh 
520 |a Bộ tài chính trả lời về nguyên nhân sửa đổi và hướng sửa đổi 3 luật thúê nhằm giảm bớt nghĩa vụ đóng góp của các cơ sở kinh doanh, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tích tụ vốn đầu tư phát triển 
653 |a doanh nghiệp 
653 |a luật thúê 
653 |a pl 
773 |t Sài gòn giải phóng  |d 08-3-2003 
901 |a BV4 
911 |b 07/01/2005  |c Administrator  |d NAL050035859 
942 |c BT 
999 |c 28360  |d 28360