Sơn tinh - Tản Viên một hay là hai\

Phát hiện mới về sử học có hai hình tượng về hai người anh hùng khác hẳn nhau, cùng một xuất sứ trên một vị trí địa lý chân núi Ba Vì: anh hùng trị thuỷ Sơn tinh mang tính thần thoại và anh hùng truyền thuyết chống giặc ngoại xâm là Tản Viên Sơn Thánh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan, Duy Kha
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!