Dự thảo Nghị định xử phạt hành chính về những vi phạm pháp luật Lao động còn nhiều bất cập và mâu thuẫn\

Sáng 11-3-2003, Liên đoàn Lao động tp.HCM tổ chức lấy ý kiến của các luầt gia, luật sự cán bộ công đoàn các cấp góp ý dự thảo nghị định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động

Lưu vào:
Tác giả chính: Dương, Minh Đức
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!